Usługi świadczone przez NZOZ REMEDIUM:

 • wykonywanie zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie pielęgniarki, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, wykonywanie iniekcji domięśniowych i dożylnych „kroplówek”, opatrunków,
 • wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej wraz z rodziną,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Szkoła rodzenia, spotkania z położną środowiskową

Edukacja przedporodowa i poporodowa prowadzona jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spotkania obejmują tematykę:

Przedporodową

 • Przygotowanie do rodzicielstwa,
 • przygotowanie domu i rodziny na przyjęcie dziecka,
 • symptomy nadchodzącego porodu,
 • plan porodu,
 • poród rodzinny,
 • wyprawka do szpitala,
 • metody łagodzenia bólu porodowego,
 • warsztaty hustowania.

Tajniki połogu

 • Gdy dziecko jest już na świecie,
 • pierwsze dni w domu,
 • rozkosze kąpieli maluszka – instruktarz kąpieli,
 • najczulszy dotyk – masaż,
 • instruktarz karmienia piersią,
 • karmienie piersią i omówienie problemów z laktacją.

Na spotkania zapraszamy Panie ciężarne od 21 tygodnia do końca ciąży. Spotkania odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.